Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 14, št. 1, junij 2003 : 21–24

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2003-14-01-004

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Miran GAJŠEK

Mestna občina Celje, Zavod za planiranje in izgradnjo, Celje, Slovenija
miran.grajsek@celje.si

 

Naslov članka

Prostorsko načrtovanje v Evropi: kratek pregled aktivnosti in institucij prostorskega načrtovanja v Evropi glede na uporabnost v Sloveniji

 

Povzetek

V prispevku je kratek pregled dejstev, ki jih bo morala Slovenija vgraditi v svoj sistem prostorskega planiranja s polnopravnim članstvom v EU. Čeprav EU ni sprejela nobenih specifičnih direktiv o prostorskem planiranju, ostale direktive, kot so tiste o regionalnem planiranju ali kmetijstvu imajo posredne posledice na panogo. Najprej je predstavljen pregled evropskih institucij in organizacij s podrobnim prikazom organizacije, programov in pobud. V prispevku je tudi prikaz drugih evropskih organizacij, kot sta Svet Evrope in CEMAT ter profesionalnih združenj. V sklepu je seznam nalog, s katerimi se bo morala Slovenija soočiti, med ostalim tudi izobraževanjem profesionalnih prostorskih planerjev in njihove organiziranosti.

 

Ključne besede

Evropa, Evropska unija, prostorsko načrtovanje

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top