Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 16, št. 2, december 2005 : 88–93

(Metode in tehnike)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2005-16-02-012

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Tomaž PIPAN

Architectural Association School of Architecture, London, Velika Britanija
tomaz@elastik.net

 

Naslov članka

Računalnik kot generativno orodje

 

Povzetek

Računalnik je v urbanizmu vedno bolj nepogrešljivo orodje. Zaradi zmožnosti hitrega procesiranja velikih količin digitaliziranih podatkov ga urbanisti uporabljajo v prvi vrsti pri analitičnem delu s prostorskimi podatki. Na tem področju so se najbolj razvila uporabniška orodja GIS, ki omogočajo zajemanje, pregledovanje in obdelavo različnih prostorskih informacij. V članku je predstavljen uporabniški program CAUP, ki uporablja osnovne prostorske informacije za samodejno generiranje prostorskih omejitev in potencialov. Program omogoča generiranje prostorskih rešitev, pomembnih za ugotavljanje součinkovanja različnih prostorskih podatkov, kar hkrati dopušča različne interpretacije.

 

Ključne besede

CAUP, GIS, urbanizem

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top