Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 16, št. 2, december 2005 : 108–112

(Predstavitve)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2005-16-02-015

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Alojzij Juvanec

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Prometnotehniški inštitut, Ljubljana, Slovenija
alojz.juvanec@fgg.uni-lj.si

Robert RIJAVEC

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Prometnotehniški inštitut, Ljubljana, Slovenija
robert.rijavec@fgg.uni-lj.si

 

Naslov članka

Razvoj prometnic v območju mednarodnega mejnega prehoda Vrtojba

 

Povzetek

Republika Slovenija je del Evropske unije. Z odpravo meja (prosti pretok blaga) se spreminjajo tudi prometne funkcije na območjih mednarodnih mejnih prehodov med državami članicami. Mednje spada tudi mednarodni mejni prehod med R Italijo in R Slovenijo v Vrtojbi. Obmejni občini Šempeter-Vrtojba in Gorica (Italija) zato že pripravljata ureditveni načrt izrabe prostora in zagotavljanja prometne dosegljivosti širšega območja prehoda za čas po odpravi t. i. schengenske meje (prosti pretok oseb). Posebno pomembna je ustrezna zasnova cest, ki mora omogočiti, da bo ta prostor enotno in enakovredno vključen v cestna sistema obeh sosednjih držav. »Komunalna« cesta, ki zdaj vodi čez mejni prehod, bo zaradi te spremembe pridobila status avtoceste (hitre ceste), kar pomeni, da je na njej pričakovati velike potovalne hitrosti in spremenjen režim priključevanja nanjo. Zdajšnja ureditev ima preveč individualnih priključkov, obstaja pa tudi možnost obračanja in celo parkiranja (v Italiji). V članku so predstavljene rešitve oziroma predlogi za sistemsko preureditev sedanje ceste prek MMP v avtocesto in način navezovanja cestnih mrež v obeh sosednjih občinah nanjo. Prikazani so tudi predlogi preureditve oziroma dopolnitve zdajšnjih lokalnih cestnih mrež in železniške infrastrukture (ureditev intermodalnega terminala) ter prometni režim na cestah, da bi bila raba prostora sedanjega MMP Vrtojba čim učinkovitejša in prostorsko čim manj obremenjujoča.

 

Ključne besede

ceste, EU, mejni prehod, logistika v prometu, prostorsko urejanje

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top