Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 21, št. 1, junij 2010 : 32-41

(Članki)
UDK: 911.375+911.373(497.4)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Barbara TURK NISKAČ

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Ljubljana, Slovenija
turkowa@gmail.com

Simona KLAUS

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Ljubljana, Slovenija
simona.klaus@gmail.com

Saša STAREC

Ljubljana, Slovenija
sasa.starec@gmail.com

 

Naslov članka

Urbano življenje ob kmetijah ali ruralno življenje ob stolpnicah? Dilema jasne ločnice med urbanim in ruralnim

 

Povzetek

V prispevku se na primeru Ljubljane obravnava odnos med mestom in podeželjem, med urbanim in ruralnim. S pogovori s prebivalci četrtne skupnosti Posavje smo poskušale ugotoviti, kako posamezniki glede na svojo interakcijo, prakse in odnose v širšem prostoru bivanja oblikujejo ločnice med ruralnim in urbanim ter kam jih umeščajo. Obravnavano območje razumemo kot vmesni prostor, v katerem prihaja do prehajanja med podeželjem oziroma ruralnim prostorom, katerega najopaznejši znak so bližnje njive in kmetije, in mestom kot urbanim prostorom, ki ga najbolj določa infrastruktura, vezana na urban način življenja. V raziskavi se je pokazalo, da se pogledi prebivalcev blokovskega naselja BS 7 precej razlikujejo od pogledov prebivalcev Savelj, Ježice, Kleč, Male vasi in Stožic. Dojemanje prostora je povezano tudi s starostjo. Različne osebne izkušnje in različni interesi posameznikov vplivajo na njihove vrednostne sisteme, prek katerih doživljajo prostor.

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top