Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 0, št. 14, november 1990 : 3-13

(Članki)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Andrej GULIČ

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
andrej.gulic@uirs.si

 

Naslov članka

Inovacijski centri v svetu in pri nas

 

Povzetek

Prispevek obravnava problematiko razvoja inovacijskih centrov v nekaterih razvitih državah in možnosti njihovega razvoja pri nas. V prvem poglavju prikazuje splošni strokovni in družbeni okvir potencialnega razvoja inovacijskih centrov in inovacijskega razvoja nasploh pri nas. V drugem poglavju obravnava nekatere značilne opredelitve inovacijskih centrov pri tujih avtoijih. V tretjem poglavju prikazuje izbrane tuje izkušnje razvoja inovacijskih centrov. V četrtem poglavju problematizira slovenske razmere in obravnava nekatere domače konceptualne predloge. Na koncu oblikuje nekaj možnih razvojnih usmeritev.

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top