Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 28, št. 2, december 2017 : 70-79

(Članki)
UDK: 911.3:331.556.2-057.87(497.4)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2017-28-02-006

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Aljaž PLEVNIK

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
aljaz.plevnik@uirs.si

Mojca BALANT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
mojca.balant@uirs.si

Luka MLADENOVIČ

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
luka.mladenovic@uirs.si

 

Naslov članka

Skrb vzbujajoče spremembe v mobilnosti mladih – primer osnovnošolcev v Novem mestu

 

Povzetek

Tema prispevka so potovalne navade mladih v Sloveniji v zadnjih tridesetih letih in poskus pojasnitve razlogov za njihove popolnoma spremenjene potovalne vzorce. V prispevku se osredotočamo na potovalne navade osnovnošolcev, ki so posebna skupina udeležencev v prometu in uporabnikov mestnega prostora. Primerjamo podatke iz let 1991, 2001 in 2016 o potovalnih navadah osnovnošolcev, lastništvu osebnih avtomobilov, lokacijah osnovnih šol in velikosti šolskih okolišev ter prometni ureditvi v okolici osnovnih šol. V prispevku ugotavljamo, da rezultati v Sloveniji sovpadajo z ugotovitvami iz tujine. Velike spremembe v potovalnih vzorcih otrok časovno sovpadajo z intenzivno motorizacijo slovenskih mest, ki je dosegla večje razsežnosti kot v marsikateri razvitejši državi. Povečano lastništvo avtomobilov se kaže v njihovi povečani rabi. Aktivnosti, ki trenutno potekajo na šolah na področju urejanja prometa, ne prispevajo k ustavitvi tega trenda. Potrebna bo sprememba v paradigmi prometne varnosti. Ukvarjanje z mobilnostjo otrok mora postati del celostnega prometnega načrtovanja, ki si mora prizadevati za zmanjšanje in umirjanje osebnega motornega prometa v okolici šol z vzpostavljanjem razmer, ki niso prijazne uporabi osebnih motornih vozil in spodbujajo varno rabo aktivnih alternativ.

 

Ključne besede

aktivna mobilnost, poti v šolo, spremembe potovalnih vzorcev, prometna varnost, motorizacija

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top