Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 0, št. 18, december 1991 : 37-45

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Janez MARUŠIČ

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo

 

Naslov članka

Oblike vrednotenja v krajinskem načrtovanju

 

Povzetek

Vrednotenje je pripisovanje vrednosti sestavini ali značilnosti krajine. V bistvu je načrtovalno opravilo. Vodi ga neki namen. Predstavlja iskanje možnosti za uresničevanje želenega cilja. Vrednotenje se pojavlja kot samostojno opravilo ali kot del načrtovalnega postopka. Oblike vrednotenja so odvisne od položaja vrednotenja v okviru načrtovalnega postopka. Delitev oblik vrednotenja na te, ki izhajajo iz zahtev razvoja, in te, ki izhajajo iz zahtev varstva, je potrebno zaradi neogibnosti optimizacije ukrepanja v okolju. Varovalne zahteve se opirajo na dolgoročne in zato idelološke predpostavke ter na etične norme urejanja medsebojnih človeških odnosov in odnosov med človekom in naravo. Značaj varovanja terja presojo alternativnih rešitev in končni izbor tiste, ki kar najmanj spreminja naravno okolje.

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top