Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2012, št. 2, september 2012 : 50-57

(Članki)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Gregor GRMEK


grega.grmek@gmail.com

Alenka TEMELJOTOV SALAJ

Univerza v Novi Gorici, Evropska pravna fakulteta, Nova Gorica

 

Naslov članka

Vpliv zakona o varstvu kulturne dediščine na revitalizacijo starih mestnih jeder

 

Povzetek

Članek obravnava problematiko vpliva Zakona o varstvu kulturne dediščine na spreminjanje, prilagajanje in ponovno oživljanje starega mestnega jedra. Osredotoča se na pomanjkljivosti zakona in na možnosti izboljšav po zgledu dobre prakse. Predstavljena sta različna pristopa k reševanju podobnih težav, in sicer na primerjavi Ljubljane in Vilne, mest, ki sta delili podobno usodo v novejši zgodovini. Sklenemo lahko, da s finančnega vidika ZVKD 1 zaradi slabo dorečenih in premalo domišljenih finančnih spodbud, neupoštevanja davčnih spodbud in sodobnih pristopov zavira revitalizacijo starih mestnih jeder. Sodoben pristop pri revitalizaciji starih mestnih jeder zahteva sodelovanje javnosti, saj namen revitalizacije ni samo ohranjanje kulturne dediščine, ampak ponovna oživitev mesta, oživitev njegovih funkcij in dvig kakovosti življenja njegovih prebivalcev.

 

Ključne besede

kulturna dediščina, revitalizacija, finančna participacija, zakonodaja, sodelovanje stroke, sodelovanje javnosti, zakon, staro mestno jedro, prenova

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top