Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2019, št. 9, september 2019 : 59-66

(30. Sedlarjevo srečanje)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Janja Solomun, univ. dipl. inž. arh.

Ljubljanski urbanistični zavod d. d., Ljubljana
janja.solomun@luz.si

Mag. Mery Lončar Klemenčič, univ. dipl. inž. arh.

Ljubljanski urbanistični zavod d. d., Ljubljana
mery.loncarklemencic@luz.si

Dr. Bernarda Bevc Šekoranja, univ. dipl. inž. arh.

Ljubljanski urbanistični zavod d. d., Ljubljana

Marko Fatur, univ. dipl. inž. grad.

Ljubljanski urbanistični zavod d. d., Ljubljana

Dr. Petra Vertelj Nared, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Ljubljanski urbanistični zavod d. d., Ljubljana

Nina Bizjak Komatar, univ. dipl. inž. arh.

Ljubljanski urbanistični zavod d. d., Ljubljana

Jakob Klemenčič, univ. dipl. inž. arh.

Ljubljanski urbanistični zavod d. d., Ljubljana

Mag. Shuchita Špela Ložar, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

Ljubljanski urbanistični zavod d. d., Ljubljana

Klemen Milovanovič, univ. dipl. inž. grad.

Ljubljanski urbanistični zavod d. d., Ljubljana

 

Naslov članka

Občinski prostorski načrt MOL – primer sodobnega prostorskonačrtovalskega pristopa

 

Povzetek

V prispevku strnjeno predstavljamo kompleksnost procesa izdelave občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana z naborom izbranih tem, ki so bile prepoznane kot ključne načrtovalske teme, saj obravnavajo in povezujejo vsebine v krovnem prostorskem aktu. Na temeljno vprašanje Kakšna je Ljubljana? smo odgovorili s temi izbranimi temami: Ljubljana je načrtovana, oblikovana, povezana, opremljena, zelena in odporna. V prispevku pri vsaki od tem navajamo cilje, ki jim sledimo, v opisu metodologije na kratko razložimo, kako je bila vsebina obravnavana v procesu izdelave prostorskega načrta, na koncu pa predstavimo ukrepe, ki so vključeni v končni dokument

 

Ključne besede

občinski prostorski načrt, načrtovalski pristop, interdisciplinarnost

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top