Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2019, št. 9, september 2019 : 126-131

(Članki)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Simon Koblar, magister geografije

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
simonk@uirs.si

Mag. Andrej Gulič

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
andrej.gulic@uirs.si

Sergeja Praper Gulič, univ. dipl. inž. agr.

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
sergeja.praper@uirs.si

 

Naslov članka

UIRS atlas dostopnosti

 

Povzetek

V prispevku predstavljamo delovanje UIRS atlasa dostopnosti, ki smo ga razvili v projektu ASTUS. Gre za javno dostopno orodje, ki omogoča načrtovanje poti in analizo dostopnosti za izbrano lokacijo z različnimi potovalnimi načini. Njegova prednost v primerjavi z ostalimi orodji za izračun dostopnosti je večje število različnih potovalnih načinov in nadzor nad vhodnimi podatki. Poleg javno dostopne različice ga je mogoče uporabljati tudi za izdelavo bolj kompleksnih analiz. Eno izmed možnih analiz predstavljamo na primeru analize sprememb v dostopnosti v Novem mestu po izgradnji novih brvi. Obstoječa različica atlasa je naletela na pozitivne odzive strokovne javnosti, kar kaže na velik potencial orodja. V prihodnje imamo načrtovanih še nekaj izboljšav.

 

Ključne besede

Novo mesto, prometna dostopnost, simulacije, trajnostna mobilnost

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top