Search
en-USsl-SI
 

Naslovnica revije  Leto 2019, št. 9, 2019

Kazalo

SlikeUrbani izziv Leto 2019, št. 9, september 2019 : 132-138

(Članki)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Katarina Ana Lestan

Univerza v Ljubljani, Biotehnična fakulteta, oddelek za krajinsko arhitekturo
KatarinaAna.Lestan@bf.uni-lj.si

Mag. Barbara Černič Mali univ. dipl. ekon.

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
barbara.cernic-mali@uirs.si

prof. dr. Mojca Golobič, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Univerza v Ljubljani, Biotehnična fakulteta, oddelek za krajinsko arhitekturo
Mojca.Golobic@bf.uni-lj.si

 

Naslov članka

Pomen odprtega urbanega prostora za zdravo odraščanje in aktivno staranje: primerjava Ljubljane z manjšimi mesti

 

Povzetek

Gibanje je pomemben del zdravega življenjskega sloga. Pri ranljivih skupinah uporabnikov, kot so otroci in starejši, je to še posebej pogojeno z možnostmi v lokalnem fizičnem in družbenem okolju. Cilj projekta je na primeru izbranih urbanih naselij v Sloveniji raziskati povezavo med fizičnimi značilnostmi prostora, njegovo uporabo in mnenjem uporabnikov. V empiričnem delu smo strokovno ocenili odprte javne prostore v štirih majhnih slovenskih mestih in Ljubljani, nato pa v fokusnih skupinah z otroki in starejšimi ugotavljali njihovo mnenje in način telesno dejavne rabe. Poleg razprave so udeleženci na karti označili prijetne in neprijetne ali nevarne prostore. Rezultati so pokazali, da se strokovno ocenjena kakovost sklada z mnenjem in ravnanjem uporabnikov, izrazile pa so se tudi razlike in podobnosti v dojemanju in rabi odprtega prostora med mladimi in starejšimi. Za vsako območje smo oblikovali predloge za izboljšave, ki bi pripomogli k dejavnejši rabi odprtega urbanega prostora.

 

Ključne besede

odprti javni prostori, majhna mesta, telesna dejavnost, mladi, starejši

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top