Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2020, št. 11, november 2020 : 47-54

(31. Sedlarjevo srečanje)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Jana Kozamernik, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
janak@uirs.si

Mag. Ina Šuklje Erjavec

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
inas@uirs.si

 

Naslov članka

Zeleni sistem in podoba mesta

 

Povzetek

Kakovost bivanja v mestih in naseljih je povezana s kakovostjo bivalnega okolja in pogojena s kakovostjo odprtega prostora ter prisotnostjo, dostopnostjo in stanjem zelenih površin. Zaradi svojih značilnosti imajo zelene površine in posamezne krajinske prvine pomembno vlogo pri sooblikovanju prostora mest in naselij na vseh ravneh – tako v okviru umestitve samega mesta ali naselja v širši prostor, njegove podobe kot celote kot tudi njegovega posameznega dela ali manjšega zaključenega urbanega mikroambienta. Na širši ravni gre za vzpostavljanje razmerij med nezazidanim in zazidanim prostorom, razumevanje vpetosti mesta v širši prostorski kontekst in branje njegove osnovne strukture. Na podrobnejši ravni je pomembna razporeditev zelenih površin in linijskih potez, kar prispeva k prepoznavnosti prostora, na ravni urejanja posameznih odprtih prostorov pa so ključni volumenska razmerja, velikost, usmerjenost, oblika in druge pojavne značilnosti, ki vplivajo na doživljanje odprtega prostora. Za učinkovito in ustrezno načrtovanje odprtega prostora za doseganje kakovostne podobe naselja je potrebno razumevanje teh prostorskih entitet, ki jih skozi načrtovan sistem varstva in razvoja obravnava zeleni sistem naselja.

 

Ključne besede

zeleni sistem naselja, morfologija naselja, podoba naselja, zelena infrastruktura, krajina v urbanem prostoru

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top