Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2021, št. 13, december 2021 : 63-71

(32. Sedlarjevo srečanje)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Oskar Cafuta

Ljubljanski urbanistični zavod, Ljubljana
oskar.cafuta@luz.si

 

Naslov članka

Izziv gospodarsko-poslovnih con in njihova prihodnost po pandemiji

 

Povzetek

V začetku leta 2020 si še nismo mogli predstavljali magnitude sprememb, ki jih prinaša pandemija. Realnost je postala surrealna, mesta so se izpraznila, družbeni stiki in dejavnosti pa so se preselili na medmrežje. To je poudarilo izzive in priložnosti tudi na področju prostorskega načrtovanja. Velike spremembe vsakdana so prinesle novo organizacijo dela (delo od doma), ki bo pomembno vplivala na nadaljnji razvoj mest in poslovnih prostorov v okolju. V prispevku predstavljam razmišljanje, kako bodo te nenavadne spremembe v načinu življenja in dela vplivale na razvoj in transformacijo mest, zlasti poslovnih prostorov. Članek še posebej obravnava gospodar sko-poslovne cone, problem njihovega načrtovanja danes ter njihovo ranljivost in potenciale v postpandemskem času. Je mogoče obstoječe poslovne cone v prihodnje organizirati bolje in načrtovati produktivna mesta? Članek obravnava potencialne rešitve in spremembe na podlagi primerov (izvedenih ali načrtovanih) iz Slovenije in tujine in predlaga priporočila za nadaljnji razvoj con.

 

Ključne besede

gospodarsko-poslovne cone, pandemija, produktivna mesta

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2020: 120,87
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2022 by UIRS
Back To Top