Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 33, št. 1, junij 2022

Damjana GANTAR: Vizije in strategije

Članki

Gulnara NYUSSUPOVA, Laura KENESPAYEVA, Damira TAZHIYEVA, Madiyar KADYLBEKOV : Proučevanje trajnostnega razvoja mest: primer večjih mest v Kazahstanu

Adedotun Ayodele DIPEOLU, Eziyi Offia IBEM: Vpliv zelene infrastrukture na povezanost prebivalcev z naravo v Lagosu

Manca KROŠELJ, Tomaž PIPAN, Naja MAROT: Kako učinkovite so politike EU za prenovo razvrednotenih območij? Študija primera alpskih industrijskih krajin v malih in srednje velikih mestih

Jernej TIRAN, Nika RAZPOTNIK VISKOVIĆ, Matej GABROVEC, Simon KOBLAR: Prostorska analiza dostopnosti javnega potniškega prometa v Sloveniji

Saša POLJAK ISTENIČ, Valentina GULIN ZRNIĆ: Vizije prihodnosti mest: Primerjalna analiza strateškega urbanističnega načrtovanja v slovenskih in hrvaških mestih

Predstavitve in informacije

Sanja CUKUT KRILIĆ : Kritični pristop k ekonomskim obravnavam migracij in neenakosti

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top