Search
sl-SIen-GB

Urbani izziv Leto 14, št. 1, junij 2003 : 11–14

DOI: 10.5379/urbani-izziv-2003-14-01-002

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Andrej POGAČNIK

Univerza v Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje, Ljubljana, Slovenija
andrej.pogacnik@fgg.uni-lj.si

 

Naslov članka

Nova prostorska <i>ordnunga</i>

 

Povzetek

Nova zakona – o urejanju prostora in o graditvi objektov – prinašata vrsto novosti, ki poskušajo sintetizirati značilnosti zlasti »germanskih« zakonodaj. V prispevku avtor podaja svoja kritična stališča do obeh zakonov s predlogi za njuno uspešnejše izvajanje. Sklicuje se na nekatere podzakonske predpise, čeprav so šele v pripravi.

 

Ključne besede

prostorska zakonodaja, Slovenija, primerjava zakonodaj, kritična analiza

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP: 0,357 (Quartile: Q2)
CiteScore: 0,44

Copyright 2020 by UIRS
Back To Top