Search

Strokovne izdajeletnik 2024, 2024
Leto 2024, št. 18

letnik 2023, 2023
Leto 2023, št. 17

letnik 2023, 2023
Leto 2023, št. 16

letnik 2022, 2022
Leto 2022, št. 15

letnik 2022, 2022
Leto 2022, št. 14

letnik 2021, 2021
Leto 2021, št. 13

letnik 2021, 2021
Leto 2021, št. 12

letnik 2020, 2020
Leto 2020, št. 11

letnik 2020, 2020
Leto 2020, št. 10

letnik 2019, 2019
Leto 2019, št. 9

letnik 2018, 2018
Leto 2018, št. 8

letnik 2017, 2017
Leto 2017, št. 7

letnik 2016, 2016
Leto 2016, št. 6

letnik 2015, 2015
Leto 2015, št. 5

letnik 2014, 2014
Leto 2014, št. 4

letnik 2013, 2013
Leto 2013, št. 3

letnik 2012, 2012
Leto 2012, št. 2

letnik 2011, 2011
Leto 2011, št. 1

Namen

Strokovne izdaje revije Urbani izziv so namenjene strokovni obravnavi načrtovanja prostora v Sloveniji in omogočajo:

  • najširšemu krogu domačih strokovnjakov objavo strokovnih prispevkov o različnih temah na področju prostorskega načrtovanja,
  • objavo strokovne vsebine, ki je relevantna za stroko v Sloveniji,
  • objavo vsebin, ki služijo kot strokovna pomoč vsem akterjem, ki sodelujejo v različnih procesih oziroma aktivnostih prostorskega načrtovanja na vseh ravneh odločanja (lokalni, občinski, regionalni in državni) ter laični javnosti.

  • Revija ima tudi velik pomen za razvoj slovenske terminologije s področja načrtovanja in urejanja prostora.

Pogostnost izhajanja

Strokovna izdaja revije Urbani izziv izhaja od leta 2020 dvakrat letno (pred tem enkrat na leto), predvidoma spomladi in jeseni. Izhaja v tiskani obliki, v nakladi 1.000 izvodov, članki pa so objavljeni tudi na spletni strani. Pogoj za izdajo je zadostno število prispevkov.

Sestav in jezik

V strokovnih izdajah revije Urbani izziv so objavljeni:

  • strokovni članki (COBISS-oznaka 1.04),
  • drugi prispevki, ki so povezani s prostorskim načrtovanjem v Sloveniji (npr. predstavitve projektov/nalog/metod in tehnik, poročila, intervjuji, pisma, odzivi, pobude, mnenja itd.),
  • komercialni oglasi.

Vse vsebine v strokovnih izdajah revije Urbani izziv so objavljene v slovenskem jeziku.

Priprava prispevkov

Za strokovno izdajo revije Urbani izziv ne veljajo enaka navodila za pripravo prispevkov kot za redne številke, ampak poenostavljena. 

Predalgamo, da besedilo članka pripravite na podlagi vzorca, ki smo ga pripravili v uredništvu. Besedilo lahko vnesete kar v vzorec. Vzorec za pripravo strokovnega članka najdete tukaj, primer strokovnega članka najdete tukaj. Vzorec za pripravo predstavitve ali razmišljanja najdete tukaj, primer predstavitve najdete tukaj, primer predstavitve projekta tukaj, primer razmišljanja pa tukaj oziroma tukaj.

Strokovni članki naj obsegajo do 30.000 znakov s presledki, drugi prispevki pa do 8.000 znakov s presledki. V dogovoru z uredništvom so lahko prispevki tudi daljši.

Oddaja prispevkov

Prispevke v uredništvu sprejemamo preko celega leta. Oddani morajo biti na elektronski naslov urbani.izziv-strokovni@uirs.si. Avtorji morajo jasno navesti, da želijo oddane prispevke objaviti v strokovni izdaji revije Urbani izziv.

Ob oddaji prispevkov se morajo avtorji seznaniti z avtorskimi pravicami, ki so objavljene tukaj. Z oddajo prispevkov namreč avtomatično potrjujejo, da se z navedenimi avtorskimi pravicami strinjajo.

Recenziranje, vključenost v bibliografske baze in ISSN

Prispevki, objavljeni v strokovnih izdajah revije Urbani izziv, niso recenzirani. Vključeni so v slovensko podatkovno zbirko COBISS. Na spletni strani revije Urbani izziv so polna besedila prispevkov objavljena s polletnim zamikom. Strokovne izdaje revije Urbani izziv imajo lastno mednarodno standardno serijsko številko ISSN: 2232-481X.

Cenik in naročanje

Maloprodajna cena tiskane publikacije posebne izdaje revije Urbani izziv znaša 5 €. Stroški poštnine niso všteti v ceno.

Za naročnino na revijo (redne številke in/ali strokovne izdaje) je treba izpolniti naročilnico, ki jo najdete tukaj. Naročilnico je treba poslati na elektronski naslov uredništva (redne izdaje) oziroma na naslov urbani.izziv-strokovni@uirs.si za strokovne izdaje. Naročniki strokovnih izdaj prejmejo račun za plačilo naročnine ob izidu strokovne izdaje revije. Naročniki rednih številk revije Urbani izziv prejmejo izvod strokovne izdaje brezplačno. Podrobnejše informacije o naročnini na redne številke revije Urbani izziv so v meniju »Naročilnica«.

Oglaševanje

Komercialni oglasi so objavljeni v posebni rubriki znotraj revije, in sicer v črno-beli tehniki. Cena celostranskega oglasa znaša 150 €, polstranskega 100 €, manjšega oglasa pa 50 €. Vse cene vključujejo DDV. Cena objave oglasa med prispevki, torej zunaj posebne rubrike za oglaševanje, je višja. O velikostih in načinu priprave oglasov ter cenah si lahko več preberete tukaj.

Ustrezno pripravljeni oglasi morajo biti poslani na elektronski naslov urbani.izziv-strokovni@uirs.si. Naročilnice za objavo oglasov morajo biti poslane po elektronski pošti na navedeni e-naslov.

Uredništvo

Uredniški odbor strokovne izdaje revije Urbani izziv sestavljajo domači strokovnjaki s področja načrtovanja prostora in vsi drugi, ki sodelujejo v različnih procesih oziroma aktivnostih prostorskega načrtovanja na vseh ravneh odločanja (lokalni, občinski, regionalni in državni). Glavni urednik strokovne izdaje revije je izr. prof. dr. Boštjan Kerbler, strokovno-raziskovalni svetnik na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije. Naslov uredništva je:

Urbanistični inštitut Republike Slovenije

Urbani izziv – uredništvo strokovne izdaje

Trnovski pristan 2

SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: + 386 1 420 13 10 Fax: + 386 1 420 13 30

E-pošta: urbani.izziv-strokovni@uirs.si

PUBLISHER

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - Editorial Board
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana, SLO

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Print edition: 0353-6483
Web edition: 1855-8399
Professional edition: 2232-481X

INDEX

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top