Urbani izziv
Search
en-USsl-SI

 

Revija Urbani izziv

 

Zadnja številka


Naslovnica revije Letnik 35, št. 1, 2024

Urbani izziv Letnik 35, št. 1, junij 2024

Damjana Gantar
Prostorska identiteta

Članki

Leila Krivošić Dizdarević, Alma Hudović Kljuno
Hitra urbanizacija Bjelašnice: od olimpijskih iger do neoliberalnih investicij

Tamara Bračko, Primož Jelušič, Bojan Žlender
Koncept prilagajanja geokonstrukcij z upoštevanjem vplivov podnebnih sprememb

Hatice Kocaaslan, Sima Pouya, Sahar Sönmez
Določanje najboljše poti za gibalno ovirane: študija kampusa univerze İnönü v Turčiji

Meltem Erdem Kaya, Hasan_Serdar Kaya, Fatih Terzi, Doğanay Tolunay, Elif Alkay, Filiz Bektaş Balçık, Ezgi Güler Tozluoğlu, S._Elif Yakut
Krajinska identiteta podeželskih naselij: primer egejske regije v Turčiji

Giovana_Goretti_Feijó Almeida, Pedro_Porfírio Coutinho Guimarães, Edson Modesto de Araújo Júnior, Denis_Alcides Rezende
Območja izboljšanega poslovanja in njihov vpliv na teritorialne blagovne znamke: študije primera

Vita Žlender
Proučevanje potenciala za zagotavljanje kulturnih ekosistemskih storitev pri načrtovanju zelene infrastrukture v obmestni krajini: pristop z matriko strokovnih ocen

 

 

O reviji

Revija je namenjena razširjanju znanstvenih in strokovnih dognanj ter obravnavi problemov urejanja prostora v Sloveniji in tujini. V reviji so objavljeni prispevki z različnimi »prostorskimi« temami, iz različnih znanstvenih ved in disciplin (npr. urbanizem, arhitektura, krajinska arhitektura, geografija, geodezija, sociologija, ekonomija ipd.), ki sledijo znanstvenemu in profesionalnemu zanimanju avtorjev za:  

 • prostorsko načrtovanje,
 • urbanistično načrtovanje in oblikovanje,
 • krajinsko načrtovanje in oblikovanje,
 • urbano prenovo,
 • upravljanje urbanih območij,
 • regionalni razvoj,
 • varstvo naravne in kulturne dediščine,
 • varstvo okolja,
 • informatiko na področju urejanja prostora,
 • stanovanjske študije,
 • prometne študije,
 • demografske študije za potrebe prostorskega načrtovanja,
 • dostopnost za funkcionalno ovirane itd.

Urbani izziv izhaja od leta 1989 in je nadaljevanje revije Informacijski bilten Urbanističnega inštituta SRS, ki je izhajala v letih 1977–1984. Prva številka revije Urbani izziv je bila izdana ob 30 letnici obstoja Urbanističnega inštituta. Med svojim izdajanjem je revija postala vodilna slovenska periodična publikacija pri razširjanju znanstvenih in strokovnih dognanj ter obravnavi problemov urejanja prostora doma in v tujini. Kljub družboslovni tematiki je usmerjenost revije interdisciplinarna in omogoča razvijanje strokovnih in znanstvenih področij v nove smeri, s tem pa poglabjanje, širjenje, plemenitenje in sinergijo znanj.

Pogostnost izhajanja

Na leto izideta dve številki. Prva številka izide junija, druga decembra. Poleg rednih številk izhajajo tudi t. i. posebne izdaje.

Jezik

Urbani izziv je dvojezična revija – vsi prispevki so objavljeni v slovenskem in angleškem jeziku.

Sestav

Urbani izziv se vsebinsko deli na dva dela:

V prvem (daljšem) delu so objavljeni izvirni in pregledni znanstveni članki. V tem delu so objavljeni tudi prispevki, ki predstavljajo metode in tehnike, vendar spadajo v enega od navedenih tipov prispevkov.

Drugi (krajši) del je namenjen objavi recenzij, predstavitvam (npr. knjig, projektov, dogodkov, predavanj, konferenc itd.), knjižničnim informacijam idr.

Kakovostno dvojno recenziranje

Prispevki, ki so objavljeni v prvem delu revije (Članki), so recenzirani anonimno (dvojna slepa recenzija). Vsak članek recenzirata dva recenzenta, uveljavljena v domačem in v tujih znanstvenih okoljih, kar zagotavlja kakovosten in nepristranski pregled člankov. Prispevkov, ki so objavljeni v drugem delu revije (Predstavitve in informacije), ne recenziramo.

Odprti dostop in velika vidnost revije

Urbani izziv je revija z odprtim dostopom, vsi objavljeni prispevki so prosto in takoj po objavi dostopni za deljenje in uporabo ob ustreznem citiranju originalnih avtorjev in vira (Licenca CC BY). Objavljene revije so dostopne na naši spletni strani in povzete v relevantnih bibliografskih bazah oziroma digitalnih knjižnicah.

Sprejem in objava prispevkov je za avtorje brezplačna.

Indeksiranje in vključenost v bibliografske baze

Odprti dostop

Revija je dostopna brezplačno v elektronski obliki na internetu.

Licenca

Creative Commons License
Ta stran in podatki, ki so na njej objavljeni, so v skladu z licenco CC BY.

Financiranje


Revija izhaja s podporo Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Sprejem in objava člankov sta za avtorje brezplačna.

Avtorske pravice

Avtorske pravice obdrži avtor članka. Avtorji dovolijo reviji Urbani izziv, da objavi članek in se predstavi kot njegov izvirni izdajatelj. Avtorji podeljujejo vsem tretjim osebam pravico do svobodne uporabe članka pod pogojem, da so navedeni njegovi izvirni avtorji in podatki o objavi.
 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top