Search
sl-SIen-GB

Urbani izziv Leto 14, št. 1, junij 2003 : 32–40

DOI: 10.5379/urbani-izziv-2003-14-01-006

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Anton PROSEN

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra ta prostorsko planiranje, Ljubljana Slovenija
anton.prosen@fgg.uni-lj.si

 

Naslov članka

Urejanju podeželskega prostora – naloga integralnega ali sektorskega načrtovanja?

 

Povzetek

Prispevek obravnava problematiko načrtovanja podeželskega prostora, tako z vidika prejšnjih in sedanjih normativnih aktov kot zakonodaje in prakse v drugih državah. Še posebno so obdelane usmeritve Evropske unije podeželje in kmetijstvo, ki jih bo moralo upoštevati načrtovanje prostora. Na koncu so podane usmeritve za nastavitev metodologije načrtovanja in izvedbe ukrepov urejanja prostora na podeželju ob upoštevanju integralnega in sektorskega načrtovanja.

 

Ključne besede

prostorsko načrtovanje, sektorsko načrtovanje, podeželski prostor

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP: 0,357 (Quartile: Q2)
CiteScore: 0,44

Copyright 2020 by UIRS
Back To Top