Search
sl-SIen-GB

Urbani izziv Leto 0, št. 15, april 1991 : 3-8

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Igor VRIŠER

Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta v Ljubljani

 

Naslov članka

Za obnovljeno vlogo regionalnega planiranja

 

Povzetek

Regionalno planiranje je v zakonodaji 1974-89 izgubilo svojo tradicionalno vlogo - prenehalo je biti most med ekonomsko-socialnim in prostorskim planiranjem, ni pa tudi bilo več potrebno pri urejanju regij. Avtor meni, da bo v prihajajočem obdobju tržnega gospodarstva regionalno planiranje kot oblika uravnavanja prostorskega razvoja, gospodarjenja s prostorom in načrtovanja zemljiške rabe nujno. Kot argumente v prid obnovljeni vlogi regionalnega planiranja navaja pokrajinske značilnosti Slovenije ter vrsto pojavov in gibanj, ki jih bo prineslo tržno gospodarstvo.

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP: 0,357 (Quartile: Q2)
CiteScore: 0,44

Copyright 2020 by UIRS
Back To Top