Search
sl-SIen-GB

Urbani izziv Leto 0, št. 15, april 1991 : 47-54

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Marjan TEPINA


 

Naslov članka

Ekonomske zakonitosti regionalne urbanizacije: med začetki regionalnega planiranja in sodobnostjo

 

Povzetek

Prikazan je razvoj regionalnega planiranja v Jugoslaviji od njegovih začetkov, ko je bilo planiranje usmerjeno pretežno v ekonomski razvoj v preko obdobja, ko je regionalno planiranje služilo le izenačevanju razlik v razvitosti republik oz. regij (pozna 50. leta), preko urejanja prostora kot inštrumenta varstva oklolja (Ustava 1974) do osnutka nove ustave, ki planiranja sploh ne omenja. Za posamezna obdobja avtor prikazuje stanje v stroki in hkrati dejanske ekonomske procese in njihove prostorske in socialne posledice.

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP: 0,357 (Quartile: Q2)
CiteScore: 0,44

Copyright 2020 by UIRS
Back To Top