Search
sl-SIen-GB

Urbani izziv Leto 30, št. 2, december 2019 : 30-39

UDK: 314.1:728.1(594)
DOI: 10.5379/urbani-izziv-2019-30-02-003

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Maria Lestari Olivia

Department of Architecture, Faculty of Engineering, University of Indonesia, Depok City, West Java, Indonezija
marialestario@gmail.com

Joko Adianto

Department of Architecture, Faculty of Engineering, University of Indonesia, Depok City, West Java, Indonezija
joko.adianto@ui.ac.id

Rossa Turpuk Gabe

Department of Architecture, Faculty of Engineering, University of Indonesia, Depok City, West Java, Indonezija
rossa@ui.ac.id

 

Naslov članka

Družbena interakcija v ograjenem naselju z ekonomsko mešano sestavo prebivalstva v Cibuburju v Zahodni Javi

 

Povzetek

Ograjena naselja veljajo za škodljivo obliko urbane segregacije, saj so to varovane stanovanjske soseske z ekskluzivno infrastrukturo. Cilj indonezijske vladne politike, povezane z zagotavljanjem cenovno uravnotežene stanovanjske oskrbe, je ustvariti stanovanjske komplekse ali naselja z ekonomsko mešano sestavo prebivalstva, ki spodbujajo interakcijo med družbenimi sloji in zmanjšujejo čedalje večje socialne razlike. Namen članka je potrditi pojav družbene interakcije med socialno-ekonomskimi sloji v naseljih z ekonomsko mešano sestavo prebivalstva. Za boljše razumevanje družbene interakcije med stanovalci so avtorji najprej proučili razloge za izbor tovrstne stanovanjske soseske, in sicer za vsak socialno-ekonomski sloj posebej. Za to so uporabili metodo vrednotenja po vselitvi na primeru ograjenega naselja v Cibuburju v Zahodni Javi, ki je znan po dobri kakovosti stanovanjskih sosesk in infrastrukture. Izsledki raziskave kažejo, da je varovanje še vedno glavni razlog za to, zakaj se ljudje odločijo živeti v tovrstnem ograjenem naselju. Zaradi manjše ekskluzivnosti naselja pa je čedalje manjša tudi pogostost uporabe tamkajšnje infrastrukture in površin, pripadniki posameznih družbenih slojev pa se raje kot s stanovalci istega stanovanjskega kompleksa v naselju družijo s pripadniki istega sloja v drugih stanovanjskih kompleksih, kar se ne ujema s cilji politike cenovno uravnotežene stanovanjske oskrbe.

 

Ključne besede

stanovanjske preference, cenovno uravnotežena stanovanjska oskrba, ekonomsko mešana sestava prebivalstva, varovana soseska

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP: 0,357 (Quartile: Q2)
CiteScore: 0,44

Copyright 2020 by UIRS
Back To Top