Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 2021, No. 13, December 2021

Boštjan KERBLER: /

32nd Sedlar meeting

Alma ZAVODNIK LAMOVŠEK : /

Georgi BANGIEV: /

Miran GAJŠEK: /

Igor BIZJAK: /

Andrej POGAČNIK: /

Kerri FARNSWORTH: /

Manca PLAZAR: /

Naja MAROT, David KLEPEJ, Irena OGRAJENŠEK, Nina STUBIČAR, Manca KROŠELJ, Uroš HORVAT: /

Mojca ŠAŠEK DIVJAK: /

Oskar CAFUTA: /

Jernej ČERVEK, Alenka FIKFAK: /

Borut PEGAN ŽVOKELJ, Igor BIZJAK, Matej HAŠAJ: /

Ina ŠUKLJE ERJAVEC, Jana KOZAMERNIK: /

Jana KOZAMERNIK, Ina ŠUKLJE ERJAVEC: /

Uroš LOBNIK: /

Andrej ŠMID: /

Izvršni ODBOR DRUŠTVA URBANISTOV IN PROSTORSKIH PLANERJEV SLOVENIJE: /

Articles

Richard SENDI, Igor BIZJAK, Tilen JURCA : /

Igor BIZJAK: /

Barbara ŽELEZNIK BIZJAK: /

Matjaž ŠTOLFA, Marijana KUNC, Boštjan AVER: /

Reflections

Andrej CIUHA : /

Presentation and information

Alma ZAVODNIK LAMOVŠEK : /

Alma ZAVODNIK LAMOVŠEK: /

Terminology

: /

 

 

PUBLISHER

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - Editorial Board
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana, SLO

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Print edition: 0353-6483
Web edition: 1855-8399

INDEX

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2020: 120,87
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.7
2021CiteScore
 
88th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0.79
CiteScoreTracker (2022): 1.8

Copyright 2023 by UIRS
Back To Top