Search
sl-SIen-GB

Naslovnica revije  Letnik 0, št. 23–25, 1993

Urbani izziv Letnik 0, št. 23–25, november 1993

MESTO – BIVANJE IN STANOVANJE

Uvodnik

Ivan STANIČ, Ivan STANIČ : Virtualno mesto

Tematski članki

Vladimir MUŠIČ : Edvard Ravnikar 1907–1993

Bogdan BOGDANOVIĆ : Nova Aleksandrija ali Stari Babilon

Miloš BOBIĆ : Urbanost kot vojni plen

Aleksander JAKOŠ : Demografske spremembe in mesta v Sloveniji

Nataša MILANOVIĆ : Vloga stanovanjske politike v procesu transformacije mest Srednje Evrope

Branka BERCE-BRATKO : Kulturološka analiza pri prenovi mestnih stanovanjskih območij

Barbara ČERNIČ MALI : A dream – a small apartment?

Andrej POGAČNIK : Varstvo in usmerjanje oblikovne podobe slovenskih mest

Leonid LENARČIČ : Metodologija ambientalno urbanističnega modeliranja prometa v mestih – predlog modela

Liljana JANKOVIČ, Jelka HUDOKLIN : Sanacija spomenika oblikovane narave v grajeni mestni strukturi – Kettejev drevored v Novem mestu

Barbara VERLIČ DEKLEVA : Ekološki problemi v bivalnem okolju

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

SCOPUS ELSEVIER
SJR: 0,354 (Quartile: Q2)
SNIP: 0,749 (Quartile: Q2)
IPP: 0,955
GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 14
INDEX COPERNICUS
ICV 2016: 117,04
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

INDEKS

SCImago Journal & Country Rank

Copyright 2018 by UIRS
Back To Top