Search
sl-SIen-GB

Naslovnica revije  Letnik 13, št. 2, 2002

Urbani izziv Letnik 13, št. 2, december 2002

IZGRAJEVANJE MESTA

Uvodnik

Ivan STANIČ : Hipersenzibilnost in neofevdalizem

Tematski članki

Marco VENTURI : Postevropsko mesto v Evropi

Uroš LOBNIK : Strnjeni razvoj – ranljivost urbanega?

Matej NIKŠIČ : Potniški center Ljubljana

Maja SIMONETI, Karla JANKOVIČ, Darja MATJAŠEC : Mesto na robu krajinskega parka<br>Prevrednotenje odnosa do barjanskega dela mestne občine kot izhodišče za prenovo in razvoj južnega dela Ljubljane

Mojca ŠAŠEK DIVJAK : Širjenje mesta s poudarkom na urbani mobilnosti – primeri iz ZDA

Nataša PICHLER-MILANOVIĆ, Marjan HOČEVAR : Konkurenčne prednosti srednjeevropskih mest v čezmejni regiji Alpe-Jadran

Aleksander JAKOŠ : Prebivalstveni prag

Razmišljanja

Borut JUVANEC : Kulturna krajina v teoriji<br>2. del: Razvoj resničnosti – poti in cilji

Predstavitve

Tadeja ZUPANČIČ STROJAN, Martina ZBAŠNIK – SENEGAČNIK, Tomaž NOVLJAN, Alenka FIKFAK : Predstavitve

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

SCOPUS ELSEVIER
SJR: 0,354 (Quartile: Q2)
SNIP: 0,749 (Quartile: Q2)
IPP: 0,955
GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 14
INDEX COPERNICUS
ICV 2016: 117,04
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

INDEKS

SCImago Journal & Country Rank

Copyright 2018 by UIRS
Back To Top