Search
sl-SIen-GB

Naslovnica revije  Letnik 26, št. 1, 2015

Urbani izziv Letnik 26, št. 1, julij 2015

Uvodnik

Boštjan KERBLER : Nepremičnine, trajnostni prostorski razvoj in kompaktno mesto

Članki

Srna MANDIČ, Maša FILIPOVIČ HRAST : Alternative socialnemu stanovanju: pogledi prosilcev o različnih možnostih

Bojan GRUM, Darja KOBAL GRUM : Model nepremičninskih in psiholoških dejavnikov odločanja za nakup nepremičnine

Yung YAU : Vrednost varnosti stavb: pristop hedonske analize cen

Maja TERLEVIĆ, Andreja ISTENIČ STARČIČ, Maruška ŠUBIC KOVAČ : Trajnostni prostorski razvoj v visokošolskem izobraževanju

Krzysztof ROGATKA, Rodrigo Rudge RAMOS RIBEIRO : Kompaktno mesto in njegova družbena percepcija: študija primera

Recenzije in informacije

Matej NIKŠIČ, Lucile FAUVIAUX : HUMANA MESTA: Izzivanje merila mesta

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

SCOPUS ELSEVIER
SJR: 0,354 (Quartile: Q2)
SNIP: 0,749 (Quartile: Q2)
IPP: 0,955
GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 14
INDEX COPERNICUS
ICV 2016: 117,04
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

INDEKS

SCImago Journal & Country Rank

Copyright 2018 by UIRS
Back To Top