Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2021, št. 13, december 2021 : 53-62

(32. Sedlarjevo srečanje)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Dr. Mojca Šašek Divjak


msasek1@guest.arnes.si

 

Naslov članka

Urbanistično načrtovanje v okviru regionalnega mesta – po koronakrizi

 

Povzetek

Zaradi epidemije in ukrepov, ki preprečujejo gibanje, se vse več ljudi zanima za življenje v primestnem prostoru. To je deloma posledica tega, da je veliko ljudi delalo in se učilo od doma. Želeli so imeti več notranjega bivalnega prostora in več stika z zunanjostjo: na balkonih, terasah ali hišnih vrtovih. Kot posledica naštetih sprememb v času »korone« (spremenjen način življenja in dela, prometne navade) se pojavlja pospešena suburbanizacija z nižjo gostoto poselitve, vezana predvsem na osebni avtomobilski promet. Ker se želimo izogniti preveliki razpršenosti poselitve, predlagamo model regionalnega mesta z manjšimi zgostitvenimi središči, ki so vezan na javni prevoz. Model je ustrezen za širjenje predmestne poselitve, posebno pa za zgostitev pozidave v območjih nižjih gostot enodružinskih hiš, ki so glavni del predmestnih površin. Kot primera sta predstavljena Ljubljanska urbana regija in širše območje mesta Koper.

 

Ključne besede

urbanistično načrtovanje po koroni, regionalno mesto, decentralizirani zgostitveni model, zgostitveno središče

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2020: 120,87
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2022 by UIRS
Back To Top