Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2021, št. 13, december 2021 : 72-83

(32. Sedlarjevo srečanje)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Jernej Červek

Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana
jernej.cervek@gmail.com

Prof. dr. Alenka Fikfak

Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani
alenka.fikfak@fa.uni-lj.si

 

Naslov članka

Urbana reciklaža kot odgovor na sodobne probleme mest – primer Murska Sobota

 

Povzetek

Ukrepi za zajezitev pandemije so dodatno poudarili probleme sodobnih mest, ki se prepočasi odzivajo na sodoben način življenja in podnebne spremembe oziroma se ne prilagajajo na zahteve, ki izhajajo iz načel trajnostnega razvoja. Glavni ukrep v okviru omejevanja pandemije covida-19 je vzdrževanje socialne distance, da se izognemo gneči in neposrednemu stiku med ljudmi. Odločanje o omejitvah, ki zadevajo delovanje in funkcionalnost urbanega prostora, ne sme biti začasno in enostransko, temveč naj postane posledica usmeritev trajnostnih urbanih politik in celostnega načrtovanja na ravni mesta. Urbana gostota, stavbna tipologija, mobilnost in organizacija javnih odprtih površin itd. so ključni gradniki mest, ki so jih različni ukrepi za zajezitev pandemije covida-19 postavili pod vprašaj prihodnjega razvoja. Urbana reciklaža je sodoben pristop v načrtovanju in usklajevanju ravnovesja med urbanimi gradniki. V prispevku je koncept urbane reciklaže predstavljen na primeru soseske v Murski Soboti

 

Ključne besede

pandemija, urbana reciklaža, trajnostni razvoj, soseska, Murska Sobota

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2020: 120,87
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2022 by UIRS
Back To Top