Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2021, št. 13, december 2021 : 118-124

(32. Sedlarjevo srečanje)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Dr. Uroš Lobnik

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Univerza v Mariboru, Maribor
uros.lobnik@um.si

 

Naslov članka

Razvojni potenciali suburbije (skozi prizmo pandemije)

 

Povzetek

Sodobno razpršeno mesto se od 20. stoletja naprej razvija z diametralno nasprotnima konceptoma uprostorjanja: z urbanim in suburbanim. Izjemno hiter razvoj suburbije je v minulih dveh stoletjih potekal v treh prepoznavnih razvojnih ciklih: beg iz industrijskega mesta ob podpori interesa za razvoj železniškega omrežja, širitev »avtomobilske« suburbije po drugi svetovni vojni in razvoj »trajnostne« suburbije ob podpori razvoja digitalne revolucije, električnega avtomobila in upametovanja mest. Suburbija je antagonizem in avantgarda sodobne urbanosti. V Sloveniji je bila minulih dvajset let podvržena najbolj intenzivnim urbanim procesom, kljub temu pa ni prepoznana kot prostorsko razvojna načrtovalska entiteta. »Zapira nje« občinskih meja v času pandemije je nedvomno pokazalo, da slovenska suburbija ponuja številne prostorske in razvojne potenciale, ki bi lahko bili ključni dejavniki kakovostnega načrtovanja prostorskega razvoja. Je namreč ključen prostor za razvoj policentričnih urbanih struktur in trajnostne mobilnosti, zato je integracija načrtovanja suburbije z urbanimi območji neizbežna.

 

Ključne besede

suburbija, urbana regeneracija suburbije, trajnostna suburbija

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2020: 120,87
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2022 by UIRS
Back To Top