Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2021, št. 13, december 2021 : 144-150

(Članki)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Dr. Igor Bizjak

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana
igor.bizjak@uirs.si

 

Naslov članka

Mobilnost funkcionalno oviranih oseb v objektih pravosodnih organov

 

Povzetek

V okviru Ciljnega raziskovalnega programa CRP 2019 – Mobilnost funkcionalno oviranih oseb v objektih pravosodnih organov, ki sta ga sofinancirala Ministrstvo za pravosodje in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, sta bila izdelana metodologija popisa dostopnosti za funkcionalno ovirane osebe do objektov pravosodnih organov in popis dostopnosti objektov, ki jih je predlagalo pravosodno ministrstvo. V tem projektu sta bila prvič združena pregled dostopnih poti od postajališč javnega potniškega prometa ali parkirišč do izbranih objektov in pregled dostopnosti njihove notranjosti, pri čemer so bili v obravnavo vključeni tudi prostori, ki doslej še niso bili pregledani, in sicer območje za varnostni pregled, razpravna dvorana in pisarne Zemljiške knjige. Rezultati popisa so pokazali nekatere pomanjkljivosti pri dostopnosti za funkcionalno ovirane osebe, večinoma v starejših objektih sodišč.

 

Ključne besede

dostopnost, javni objekti, sodišča, mobilnost, funkcionalno ovirane osebe, invalidi, gibalno ovirani, slepi in slabovidni, gluhi in gluhonemi

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2020: 120,87
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2022 by UIRS
Back To Top