Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2021, št. 13, december 2021 : 151-157

(Članki)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Barbara Železnik Bizjak


barbara.zeleznik@guest.arnes.si

 

Naslov članka

Prilagoditev novega oskrbovanega stanovanja in prenova prostorov za dementne v domu za starejše

 

Povzetek

V starosti mora biti stanovanje za uporabnika lahko dostopno in prostorno, da lahko v njem živi in ga uporablja brez naprezanja in prilagajanja, obenem seveda tudi prijetno. Skrb za varno in kakovostno življenje v starosti med drugim vključuje tudi prilagajanje bivalnih prostorov, prenovo ali selitev v primernejše stanovanje ali ustanovo, ki ponuja različne oblike bivanja. V primeru bolezni ali demence gre običajno za bivanje v institucionalni obliki. Prikazana sta primera novega oskrbovanega stanovanja in doma za starejše, natančneje oddelka za dementne. V obeh primerih se je pokazalo, kako nujno je dobro poznavanje potreb potencialnih uporabnikov v stanovanjih in domovih za starejše in dela z njimi v teh ustanovah, da bi lahko oblikovali nove ali prenovljene prostore, ki upoštevajo potrebe starostnikov. Sočasno so lahko ovira tudi togi in zastareli predpisi o načrtovanju, kot je Pravilnik o minimalnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj.

 

Ključne besede

staranje, oskrbovana stanovanja, prenova, prilagoditve, starostniki, demenca, starost, dom za starejše

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2020: 120,87
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2022 by UIRS
Back To Top