Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2021, št. 13, december 2021 : 33-40

(32. Sedlarjevo srečanje)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Dr. Manca Plazar

Manca Plazar s. p., urbanistična in arhitekturna dejavnost
manca.plazar@gmail.com

 

Naslov članka

Vloga in možnost organiziranosti stanovanjskih sosesk pri obvladovanju pandemije

 

Povzetek

V obdobju pandemije so zaradi dela in izobraževanja na domu, omejitev družbenih stikov, izolacije v družinskih in družbenih mehurčkih, omejitev javnega prevoza in drugih nastale številne družbene posledice. Primerno organizirano in urejeno bivalno okolje bi lahko omililo družbene posledice pandemije. V članku obravnavam primer stanovanjskih sosesk Nove Jarše in Murgle v Ljubljani, ki sta primera dobre prakse iz obdobja družbenega načrtovanja – celovitega družbenega, ekonomskega in prostorskega načrtovanja bivalnega okolja. Mešanje stanovanjskih, oskrbnih in storitvenih dejavnosti, sobivanje različnih starostnih skupin, ločitev motornega prometa in pešprometa, ustvarjanje javnih in zelenih površin, oblikovanje mreže otroških in športnih igrišč za različne starostne skupine tvorijo primerno platformo, ki omogoča kakovostnejšo organizacijo načina bivanja tudi v času pandemije in ukrepov za njeno omejitev. V članku ugotavljam, kateri prostorski elementi sosesk iz obdobja družbene lastnine imajo potencial, ki ga je smiselno aktivirati in razvijati ob upoštevanju pandemije. Prispevek končuje razmislek o možnostih aktivacije prostorskih potencialov in urbanističnih standardih za gradnjo stanovanjskih sosesk.

 

Ključne besede

stanovanjske soseske, družbena vloga načrtovanja, pandemije

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2023 by UIRS
Back To Top