Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2021, št. 13, december 2021 : 41-52

(32. Sedlarjevo srečanje)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Doc. dr. Naja Marot

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Ljubljana
naja.marot@bf.uni-lj.si

David Klepej

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Ljubljana
david.klepej@bf.uni-lj.si

Prof. dr. Irena Ograjenšek

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
irena.ograjensek@ef.uni-lj.si

Nina Stubičar

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Ljubljana
nina.stubicar@bf.uni-lj.si

Manca Krošelj

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Ljubljana
manca.kroselj@bf.uni-lj.si

Doc. dr. Uroš Horvat

Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo
uros.horvat@um.si

 

Naslov članka

Izzivi mestnega turizma v času pandemije na primeru Mestne občine Ljubljana

 

Povzetek

V prispevku obravnavamo učinke pandemije virusa SARS-CoV-2 na mestni turizem in mestni prostor in odzive ključnih deležnikov na primeru Mestne občine Ljubljana. Prispevek temelji na dveh raziskavah, izvedenih poleti 2020 med prvim in drugim valom pandemije. Najprej na kratko predstavimo Ljubljano kot mestno destinacijo pred pandemijo, nato spremenjene razmere v času pandemije. Te osvetlimo tudi s pomočjo ankete s turisti, ki so avgusta z nami delili svoje izkušnje z Ljubljano kot mestno turistično destinacijo s poudarkom na kulturni ponudbi in spremenjenih razmerah v času pandemije. Maja in junija 2020 smo intervjuvali 12 deležnikov s področja mestnega turizma o vplivu pandemije na njihovo delo, vplivih na prostor in or ganizacijo delovanja, o prilagoditvah turistične ponudbe, obstoječih ukrepih za obvladovanje tveganj in pričakovanjih glede okrevanja. Svoje izkušnje med sezono so navedli v anketi, izvedeni oktobra 2020. Na podlagi pridobljenih informacij smo ocenili pripravljenost Ljubljane kot mestne destinacije na krizne okoliščine, kakršna je pandemija, in oblikovali usmeritve za odzivnejše upravljanje mestnega turizma.

 

Ključne besede

mestni turizem, kulturni turizem, pandemija, Ljubljana, krizno upravljanje, prostorsko načrtovanje

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2020: 120,87
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2022 by UIRS
Back To Top