Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 22, št. 1, junij 2011 : 37–48

(Članki)
UDK: 364.682.42:331.57(44)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2011-22-01-003

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Arup MITRA

Sciences Po (Institut d’Études Politiques de Paris), Pariz, Francija<br>Institute of Economic Growth, Delhi, Indija
arup@iegindia.org

 

Naslov članka

Brezdomstvo v Franciji: povezave s trgom dela

 

Povzetek

V članku se brezdomstvo v Franciji obravnava v okviru treh glavnih medsebojno povezanih sklopov dejavnikov, in sicer pritiskov na trgu dela, nezakonitega priseljevanja in institucionalne neučinkovitosti. Makroekonomski izzivi so povzročili izgubo delovnih mest in posledično slabe razmere na trgu dela, kar čutijo osebe brez ustreznih kvalifikacij. Zato težave na trgu dela skupaj s pomanjkanjem socialnega kapitala in primernih stanovanj po dostopni ceni ter ob nezadostni institucionalni podpori povečujejo brezdomstvo. Vse to potrjuje potrebo po dejavnejšem ukrepanju vlade na stanovanjskem trgu, da bi naredili prostor za razmeroma šibkejši del prebivalstva v pogosto neenakopravnem procesu rasti. Drugo pomembno vprašanje je, kako ustvariti nova delovna mesta s pozitivno rastjo plač, ker bi brez ustrezne kupne moči zagotavljanje stanovanj pomenilo le prenašanje revščine z enega mesta na drugo.

 

Ključne besede

brezdomci, brezposelni, trg dela, stanovanjski trg, Francija

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2020: 120,87
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2023 by UIRS
Back To Top