Search
sl-SIen-GB

Urbani izziv Leto 17, št. 1–2, december 2006 : 78–84

DOI: 10.5379/urbani-izziv-2006-17-01-02-010

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Andreja ŠKVARČ

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Nova Gorica, Slovenija
andreja.skvarc@kvz-ng.si

Ivan KODRIČ

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Nova Gorica, Slovenija
ivan.kodric@kvz-ng.si

 

Naslov članka

Narava in regulacija: urejanje vinogradov in sadovnjakov na terasah

 

Povzetek

V članku predstavljamo vinogradništvo in terasiranje ter izdelavo teras kot najprimernejši in prevladujoč način urejanja zemljišč na nagibih na Primorskem. Zbrani so podatki o deležih terasiranih vinogradov in deležih vinogradov po razredih nagiba. Pojasnjujemo, kaj je obnova trajnih nasadov, še zlasti vinogradov, in kakšen je njen obseg. Navajamo razloge, ki utemeljujejo ureditev teras, in težave, ki spremljajo takšno urejanje zemljišč. Opozarjamo na posledice opuščanja vinogradniške pridelave na terasah.

 

Ključne besede

kmetijstvo, kulturna krajina, nagibi, obnova trajnih nasadov, strme lege, terase, vinogradi, vinogradništvo

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP: 0,357 (Quartile: Q2)
CiteScore: 0,44

Copyright 2020 by UIRS
Back To Top