Search
sl-SIen-GB

Urbani izziv Leto 17, št. 1–2, december 2006 : 85–92

DOI: 10.5379/urbani-izziv-2006-17-01-02-011

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Drago KOS

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija
drago.kos@fdv.uni-lj.si

 

Naslov članka

Urbanistični diskurzi med strokovnostjo in strokovnjaštvom

 

Povzetek

V prvem delu se besedilo ukvarja z osnovnimi metodološkimi izhodišči diskurzivne analize in njeno uporabnostjo v urbanizmu. Ta metoda lahko pomaga pri razumevanju, zakaj v urbanizmu obstaja veliko ponavljajočih se komunikacijskih problemov, lahko pa pomaga celo pri razkrivanju interesnih struktur, ki pogosto niso dovolj transparentne. V drugem delu so predstavljeni in obravnavani različni teoretični diskurzivni tipi. Tretji del pa prinaša rezultate kvalitativne kontekstualne analize strokovnega diskurza v besedilih o ljubljanskem urbanizmu.

 

Ključne besede

diskurzivna analiza, strokovni diskurz, urbanizem

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP: 0,357 (Quartile: Q2)
CiteScore: 0,44

Copyright 2020 by UIRS
Back To Top