Search
sl-SIen-GB

Urbani izziv Leto 17, št. 1–2, december 2006 : 119–125

DOI: 10.5379/urbani-izziv-2006-17-01-02-015

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Maja SIMONETI

Ljubljanski urbanistični zavod, Ljubljana, Slovenija
maja.simoneti@luz.si

 

Naslov članka

Izobraževanje za sodelovanje: urejanje prostora mora v šolo!

 

Povzetek

Prispevek izhaja iz teze, da je prostorsko načrtovanje odvisno od poznavanja potreb in značilnosti uporabnikov, in zato sta vključevanje uporabnikov v načrtovalsko prakso in sprejemanje odločitev o razvoju v prostoru pričakovani razvojni fazi. Teza je podprta z opisom značilnosti prejšnje načrtovalske prakse v razvitem svetu, primerjalni oris značilnosti prejšnje slovenske prakse pa je uporabljen za opis razmer, ki obvladujejo sodelovanje udeleženih v domači načrtovalski praksi. Sodelovanju kot načinu aktivnega vključevanja udeleženih v zgodnje faze načrtovanja in sprejemanja odločitev besedilo pripisuje pozitivne učinke in ga opredeli kot način dela in življenja v prihodnosti. Prispevek povezuje potrebe po znanju, ki jih čutijo prostorski načrtovalci, s pozivi k izobraževanju za trajnostni razvoj in predstavi nekatere pobude in možnosti za učenje o urejanju prostora v šoli.

 

Ključne besede

izobraževanje, prostorsko načrtovanje, sodelovanje, urejanje prostora

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP: 0,357 (Quartile: Q2)
CiteScore: 0,44

Copyright 2020 by UIRS
Back To Top