Search
sl-SIen-GB

Urbani izziv Leto 17, št. 1–2, december 2006 : 134–138

DOI: 10.5379/urbani-izziv-2006-17-01-02-017

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Boštjan KERBLER-KEFO

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
bostjan.kerbler@uirs.si

 

Naslov članka

Modeli diskretne izbire

 

Povzetek

V članku je sistematično predstavljena posebna oblika regresijskih metod – modelov diskretne izbire –, imenovanih tudi verjetnostni modeli. Poleg njihovega pomena so opisane še metodološke značilnosti pri njihovi izvedbi, natančneje pa so predstavljeni modeli binarne izbire in tisti z omejeno odvisno spremenljivko, logistični model ter modela probit in tobit kot izhodiščni metodološki pristopi k izvedbi modelov.

 

Ključne besede

logistični model modeli diskretne izbire, modeli binarne izbire, modeli z omejeno odvisno spremenljivko, model probit, regresijska analiza, statistične metode, model tobit

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP: 0,357 (Quartile: Q2)
CiteScore: 0,44

Copyright 2020 by UIRS
Back To Top