Search
sl-SIen-GB

Urbani izziv Leto 17, št. 1–2, december 2006 : 30–40

DOI: 10.5379/urbani-izziv-2006-17-01-02-004

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Ralf RISSER

Factum OHG, Dunaj, Avstrija
ralf.risser@factum.at

Karel SCHMEIDLER

Transport Research Centre Brno, Brno, Češka
schmeidler@cdv.cz

Linda STEG

University of Groningen, Faculty of Behavioural and Social Sciences, Groningen, Nizozemska
i.steg@ppsw.rug.nl

Sonja FORWARD

Swedish Road and Transport Research Institute, Linköping, Švedska
sonja.forward@vti.se

Lucia MARTINCIGH

Roma Tre University, Faculty of Architecture, Rim, Italija
martinci@uniroma3.it

 

Naslov članka

Ocena kakovosti življenja v mestih<br>Okoljske razmere in mobilnost

 

Povzetek

Osnovni cilj prispevka je predstaviti vedenje različnih disciplin o praksah ocenjevanja kakovosti življenja v povezavi z javnimi ukrepi na področjih načrtovanja mest in oblikovanja, transporta in mobilnosti. Z njim želimo izboljšati razumevanje odgovornih politikov in strokovnjakov o ocenjevanju kakovosti življenja prebivalcev. Gre za uvod v raziskavo, kjer bomo analizirali videnja vpletenih in odgovornih posameznikov o posledicah politik o mobilnosti na kakovost življenja. Prednostni rezultat raziskave bodo priporočila za izboljšanje procesov ocenjevanja. Razvita orodja bodo preskušana na pilotnem primeru.

 

Ključne besede

kakovost življenja, mobilnost okolje, prostorsko planiranje, transport, urbanistično načrtovanje

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP: 0,357 (Quartile: Q2)
CiteScore: 0,44

Copyright 2020 by UIRS
Back To Top