Search
sl-SIen-GB

Urbani izziv Leto 0, št. 15, april 1991 : 9-16

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Jože DEKLEVA


 

Naslov članka

Izhodišča za nacionalno strategijo regionalnega razvoja

 

Povzetek

Strategija regionalnega razvoja teži k enakomernejšemu razvoju regionalnih središč. Z dvostopnejsko organiziranostjo bo cilj skladnejšega razvoja lažje dosegati. Na regionalni razvoj odločujoče vpliva tehnološka revolūcija v proizvodnji in porabi. Pričakujemo, da se bodo v prehodnem obdobju gospodarstva v večjih središčih hitreje prilagodila novim razmeram, kar bo lahko vsaj začasno ogrozilo možnosti policentričncga razvoja.

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP: 0,357 (Quartile: Q2)
CiteScore: 0,44

Copyright 2020 by UIRS
Back To Top