Search
sl-SIen-GB

Naslovnica revije  Letnik 19, št. 2, 2008

Urbani izziv Letnik 19, št. 2, december 2008

MESTNE ZELENE POVRŠINE

Uvodnik

Ina ŠUKLJE ERJAVEC : Mestne zelene površine

Tematski članki

Drago KOS : Narava v mestu ali mesto v naravi?

Barbara GOLIČNIK : Parki in njihovi uporabniki

Edward ROBBINS : Svež pogled na javni prostor – nov leksikon za projektiranje

Stefanie RÖßLER : Razvoj zelenih površin v mestih, ki se krčijo: priložnosti in ovire

Beata J. GAWRYSZEWSKA : Sodelovanje družbe pri ustvarjanju prostorske ureditve in njena povezanost s strukturo vsakodnevne krajine

Klara SULIČ, Ana KUČAN : Analiza potreb po javnih zelenih površinah v Grosupljem

Michèle JOLÉ : Javnost v parkih – med opazovanjem in delovanjem<br>Primer Pariza

Attila Csaba KONDOR, Dániel HORVÁTH : Izzivi in izkušnje, povezani z dejavnim razvojem zelenih površin v okrožju Józsefváros v Budimpešti

Aleš MLAKAR : Mestne zelene površine kot izhodišče načrtovanja hidroenergetskih in urbanih ureditev: primer obsavskega prostora v Mestni občini Ljubljana

Marzena BANACH-ZIAJA : Oprema mestnih javnih prostorov na Poljskem<br>Izbrana vprašanja

Razmišljanja

Petra KRAJNER : Oblikovanje javnih odprtih površin po meri vseh uporabnikov

Predstavitve

Carlos SMANIOTTO COSTA, Ina ŠUKLJE ERJAVEC, Juliane MATHEY : Zelene površine – najpomembnejši vir za sonaravnost mest<br>Metoda GreenKeys za razvoj zelenih površin

: Upravljanje zelenih površin v mestu Bristol

: Sodelovanje javnosti pri načrtovanju in uresničevanju projektov – Blüherpark v mestu Dresden

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

SCOPUS ELSEVIER
SJR: 0,354 (Quartile: Q2)
SNIP: 0,749 (Quartile: Q2)
IPP: 0,955
GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 14
INDEX COPERNICUS
ICV 2016: 117,04
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

INDEKS

SCImago Journal & Country Rank

Copyright 2018 by UIRS
Back To Top