Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2016, št. 6, september 2016 : 63-71

(27. Sedlarjevo srečanje)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Marjana DUHOVNIK

Geodetska uprava Republike Slovenije, Urad za geodezijo, Sektor za topografski sistem
marjana.duhovnik@gov.si

Primož KETE

Geodetski inštitut Slovenije, Ljubljana, Slovenija
primoz.kete@gis.si

Danijel BOLDIN

Geodetska uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Sektor za informatiko in izdajanje podatkov
danijel.boldin@gov.si

Jurij REŽEK

Geodetska uprava Republike Slovenije, Urad za geodezijo
Jurij.rezek@gov.si

 

Naslov članka

Novi državni topografski podatkovni model kot podlaga za načrtovanje

 

Povzetek

Geodetska uprava Republike Slovenije je konec leta 2013 ob podpori finančnega mehanizma EGP 2009–2014 začela izvajati projekt Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav. Projekt je sestavljen iz štirih podprojektov: Geodetski referenčni sistem, Topografska baza, INSPIRE in Hidrografija. Državni topografski model se vzpostavlja v okviru podprojekta Topografska baza. Glavni cilj podprojekta je vzpostaviti skladnost topografskega modela in topografskih podatkov z zahtevami direktive INSPIRE. V državni topografski model (DTM) so bili vključene že obstoječe zbirke topografskih podatkov, in sicer zbirka topografski podatkov DTK 5, register zemljepisnih imen, digitalni model reliefa in del zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture. Vsebina teh zbirk se uvršča v te teme, ki jih določa direktiva INSPIRE: stavbe, prometna omrežja, hidrografija, komunalne in javne storitve, pokritost tal, raba prostora, zemljepisna imena in višine. Podatki tirne infrastrukture v tem modelu so podatki o železnicah in žičnicah (spadajo v temo prometna omrežja). Podatki DTM se vodijo v novem državnem koordinatnem sistemu ter so osnova za geolokacijo vseh drugih objektov in pojavov v prostoru, torej so primerna osnova za prostorsko načrtovanje in umeščanje nove tirne infrastrukture v prostor. Ob podatkih v zbirki podatkov bo uporabnikom kot spletna storitev na voljo tudi tako imenovana osnovna karta, na kateri bodo topografski podatki vizualizirani.

 

Ključne besede

INSPIRE, topografski podatki, podatkovni model, modeliranje podatkov, novi državni koordinatni sistem, spletni servisi

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top