Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 2016, št. 6, september 2016

Uvodnik

Boštjan KERBLER : Revija Urbani izziv, posebna izdaja 2016

27. Sedlarjevo srečanje

Liljana JANKOVIČ GROBELŠEK : Uvodni nagovor dr. Liljane Jankovič Grobelšek, predsednice Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije

Barbara RADOVAN: Pozdravni nagovor gospe Barbare Radovan, generalne direktorice Direktorata za prostor, graditev in stanovanja

Andrej PANKER: Med vizijo in realnostjo – pregled razvoja železnic na Slovenskem

Sašo MURTIČ, Aleš JANŽOVNIK, Dušan BLATNIK: Koridorske proge – gospodarski umik ali železniški uklon?

Bogdan ZGONC: Problemi in izzivi razvoja slovenske železniške infrastrukture

Ljubo ŽERAK: Organizacija železniškega sektorja v Republiki Sloveniji na področju infrastrukture

Lenča HUMERCA ŠOLAR, Meta MURŠEC, Varja MAJCEN LJUBIČ, Pavli KOC: Drugi tir – od strateških usmeritev do gradbenega dovoljenja

Marko JELENC: Prometna mobilnost in sodobni načini povezovanja v prostoru – nove železniške povezave na območju Trsta, Kopra in Istre

Ivan SIMČIČ: Koprska proga, včeraj, danes, jutri

Karla JANKOVIČ, Petra VERTELJ NARED, Klemen MILOVANOVIĆ, Janja SOLOMUN: Umeščanje tirnih naprav v prostor z vidika prostorskega načrtovanja

Marjana DUHOVNIK, Primož KETE, Danijel BOLDIN, Jurij REŽEK: Novi državni topografski podatkovni model kot podlaga za načrtovanje

Zoran HEBAR, Irena MATKOVIĆ: Hrvaško železniško omrežje ter urbani razvoj Zagreba in okolice

Metod DI BATISTA: Avtocestni sistem v Republiki Sloveniji – zgodba o uspehu

Liljana JANKOVIČ GROBELŠEK: Predlogi za pospešen razvoj ključnih projektov slovenske železniške infrastrukture – sklepi 27. Sedlarjevega srečanja urbanistov, ki je potekalo 3. junija 2016 v Ljubljani

Članki

Ajda KAFOL STOJANOVIĆ, Alma ZAVODNIK LAMOVŠEK : Vizija prostorskega razvoja Slovenije 2050 – Inova(k)tivna Slovenija

Lara GLIGIĆ: Pragmatizem in pristop majhnih korakov – država v središču realizacije kolektivnega blagostanja

Sanja ŠPINDLER: Stanovanjska soseska 100 let po Vurniku

Jože KAVČIČ: Moderni urbanizem Ljubljane – obletnice, razstave in aktualna vprašanja

Simon KOBLAR: Prometna obremenjenost cest v Ljubljani

Maja BALOH, Mojca GOLOBIČ, Peter LIPAR: Načrtovanje kolesarskih povezav Mestne občine Ljubljana z zaledjem za dnevne migracije

Alja SHAAR: Urbanistična zasnova obvodnega pasu reke Save od Črnuškega do Šentjakobskega mostu v Ljubljani

Mitja RISMAL: Aktualni problemi upravljanja voda in gospodarjenja z njimi – nekaj kritičnih pogledov

Mitja RISMAL: Vodna akumulacija Vonarje je že 28 let prazna

Tina ČRNIGOJ MARC, Alma ZAVODNIK LAMOVŠEK, Gašper MRAK: Razpršeni hotel kot primer celostne obnove vasi Padna in razvoja podeželja

Špela KRYŽANOWSKI: Pet elementarnih stopenj v feng šuju

Razmišljanja

Andrej POGAČNIK : Slovenski prostor – Švica brez Švicarjev

Lara GLIGIĆ: Turizem kot motiv za varovanje in upravljanje kulturne krajine

Recenzije

Jasna KRALJ PAVLOVEC : AOL – Architecture of light – samostojna razstava arhitektke Špele Kryžanowski Kritično o razstavi Arhitektura svetlobe

Predstavitve in informacije

Liljana JANKOVIČ GROBELŠEK : 27. Sedlarjevo srečanje urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije Ljubljana, Mestni muzej, 3. junija 2016

Damjana HUDNIK ZAVIRŠEK: [So]bivanje na robu mesta Pot dobrot – sprehajalna pot med stanovanjsko sosesko Ruski car ter kmetijami v Savljah, Klečah in na Ježici

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top