Search
en-USsl-SI

Naslovnica revije  Leto 20, št. 1, 2009

Urbani izziv Leto 20, št. 1, junij 2009

Uvodnik

Boštjan KERBLER – KEFO : Urbani izziv 1989–2009 (1. del)

Članki

Richard SENDI, Boštjan KERBLER – KEFO : Invalidi in dostopnost: kako uspešni smo v Sloveniji pri odstranjevanju in preprečevanju grajenih in komunikacijskih ovir?

Aleksander JAKOŠ: Načrtovanje, demografija in Slovenija

Tadeja ZUPANČIČ, Tomaž NOVLJAN, Matevž JUVANČIČ, Špela VEROVŠEK, Maruška ŠUBIC KOVAČ, Andreja ISTENIČ STARČIČ, Matija SVETINA: Konkretizacija pojma trajnostnega prostorskega razvoja za oceno osveščenosti otrok in mladostnikov

Špela VEROVŠEK, Matevž JUVANČIČ: Prepoznavanje prostorskih kvalitet med mladostniki

David BOLE, Mateja BREG VALJAVEC, Bojan ERHARTIČ, Drago KLADNIK, Katarina POLAJNAR, Aleš SMREKAR: Presoja primernosti načrtovanih vrtičkarskih območij v Ljubljani

Jure ZAVRTANIK, Aleš MLAKAR, Marko FATUR: Prostorski vidiki načrtovanja logističnih središč: primer gospodarskega središča Feniks v Posavju

Biljana ARANDJELOVIĆ: Študije o beograjski podzemni železnici

Damjana GANTAR: Uporaba markovskih verig za zasnovo scenarija razvoja kulturne krajine

Simon PETROVČIČ, David KOREN, Vojko KILAR: Možnosti uporabe potresne izolacije iz elastomernih ležišč za varstvo kulturne dediščine

Recenzije in informacije

Aljaž PLEVNIK : Projekt CIVITAS ELAN – prispevek k trajnostni mobilnosti v Ljubljani

Barbara ČERNIČ MALI, Katja KLANČIŠAR: ReSOURCE – Uporaba potencialov bivših rudarskih območij srednjeevropskih mest in regij za trajnostni razvoj

Boštjan COTIČ: COBRAMAN – Menedžer za koordinacijo aktivnosti v procesu urbane prenove

Mojca ŠAŠEK DIVJAK: COST-akcija TU0803: Mesta postajajo manjša – pospeševanje znanja o strategijah za regeneracijo mest, ki se krčijo po Evropi

Boštjan KERBLER – KEFO, Richard SENDI: LivingAll: Gibanje brez ovir in enake življenjske možnosti za vse

Boštjan KERBLER – KEFO, Richard SENDI: Pravice invalidov do dostopa brez ovir

Aljaž PLEVNIK, Jani KOZINA, Luka MLADENOVIČ: Delavnica Mobilnostni načrt za podjetja

Boštjan KERBLER – KEFO: Življenjsko okolje in globalna družba

Boštjan KERBLER – KEFO: Turizem, prostor, načrtovanje

Matej NIKŠIČ: Javna predavanja na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije

Vesna SLABE: Novosti v knjižnici Urbanističnega inštituta Republike Slovenije

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top