Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 2021, št. 13, december 2021

Boštjan KERBLER: Revija Urbani izziv, strokovna izdaja 2021, številka 13

32. Sedlarjevo srečanje

Alma ZAVODNIK LAMOVŠEK : Uvodni nagovor dr. Alme Zavodnik Lamovšek, predsednice Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije

Georgi BANGIEV: Pozdravni nagovor gospoda Georgia Bangieva, generalnega direktorja Direktorata za prostor, graditev in stanovanja

Miran GAJŠEK: Pozdravni nagovor mag. Mirana Gajška, vodje Oddelka za urejanje prostora Mestne občine Ljubljana

Igor BIZJAK: Pozdravni nagovor dr. Igorja Bizjaka, direktorja Urbanističnega inštituta Republike Slovenije

Andrej POGAČNIK: Predavanje prof. dr. Andreja Pogačnika z naslovom Nova doktrina prostorskega načrtovanja in urbanizma, kot jo terjajo pandemije

Kerri FARNSWORTH: Po pandemiji covida-19 – priprava na novo »normalnost«

Manca PLAZAR: Vloga in možnost organiziranosti stanovanjskih sosesk pri obvladovanju pandemije

Naja MAROT, David KLEPEJ, Irena OGRAJENŠEK, Nina STUBIČAR, Manca KROŠELJ, Uroš HORVAT: Izzivi mestnega turizma v času pandemije na primeru Mestne občine Ljubljana

Mojca ŠAŠEK DIVJAK: Urbanistično načrtovanje v okviru regionalnega mesta – po koronakrizi

Oskar CAFUTA: Izziv gospodarsko-poslovnih con in njihova prihodnost po pandemiji

Jernej ČERVEK, Alenka FIKFAK: Urbana reciklaža kot odgovor na sodobne probleme mest – primer Murska Sobota

Borut PEGAN ŽVOKELJ, Igor BIZJAK, Matej HAŠAJ: Vpliv digitalizacije na upravljanje prostora

Ina ŠUKLJE ERJAVEC, Jana KOZAMERNIK: Ven za zdravje – zelene površine v podporo javnemu zdravju

Jana KOZAMERNIK, Ina ŠUKLJE ERJAVEC: Izzivi načrtovanja zunanjih ureditev za daljinske telesne dejavnosti

Uroš LOBNIK: Razvojni potenciali suburbije (skozi prizmo pandemije)

Andrej ŠMID: Slovenska suburbija – najvarnejše okolje med pandemijo

Izvršni ODBOR DRUŠTVA URBANISTOV IN PROSTORSKIH PLANERJEV SLOVENIJE: Končne ugotovitve 32. Sedlarjevega srečanja urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije Urbanistično načrtovanje skozi prizmo pandemije – izzivi in predlogi, ki je potekalo v petek, 17. oktobra 2021, na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani

Članki

Richard SENDI, Igor BIZJAK, Tilen JURCA : Univerzalna metodologija za ocenjevanje dostopnosti objektov v javni rabi

Igor BIZJAK: Mobilnost funkcionalno oviranih oseb v objektih pravosodnih organov

Barbara ŽELEZNIK BIZJAK: Prilagoditev novega oskrbovanega stanovanja in prenova prostorov za dementne v domu za starejše

Matjaž ŠTOLFA, Marijana KUNC, Boštjan AVER: Kmetijska zemljiška politika v Sloveniji med letoma 1973 in 1991

Razmišljanja

Andrej CIUHA : Zgodbe o ploščadi

Predstavitve in informacije

Alma ZAVODNIK LAMOVŠEK : Prostorske razprave – sistemski pogled na spreminjanje prostorske zakonodaje

Alma ZAVODNIK LAMOVŠEK: 32. Sedlarjevo srečanje urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, 17. september 2020

Terminološki kotiček

: Terminološki kotiček

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top